Om Anni og alt det andet

Madhuset er mit personligt ejede firma. Det er mig der huserer her – og ikke mindst hjælper jer på vej med personlig service. Jeg fremstiller maden fra bunden selv – med hjælp fra gode assistenter når der er behov for det. Læs her om:

Persondatapolitik og retningslinier

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv. 

Fra den 25. maj 2018 får den nye databeskyttelsesforordning virkning i EU. Samme dag træder den nye danske databeskyttelseslov i kraft. Formålet med den nye persondatalovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Persondatalovgivningen er relevant for dig, hvis du har afgivet personlige oplysninger til Annis Madhus.

De oplysninger jeg skal give er følgende:

  1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.
  3. Kategorier af personoplysninger.
  4. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
  5. Modtagere af oplysningerne.
  6. Opbevaring og sletning af personoplysninger.
  7. Dine rettigheder.
  8. Klagemuligheder.

Nedenfor har jeg uddybet oplysningerne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Vithner

Annis Madhus

1.

Annis Madhus er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger. Kontaktoplysningerne er:

Anni Vithner

Annis Madhus

Storringvej 7a

8462 Harlev

CVR-nr.:  28051123

Telefon: 27597700

annismadhus.dk

E-mail: anni@annismadhus.dk

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig (bedst på mail)

2.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Annis Madhus er en cateringvirksomhed der fremstiller og leverer måltider. Formålet med indsamling, håndtering og opbevaring af personoplysninger sker alene som led i et kunde-, ansættelses- eller leverandørforhold. Oplysninger anvendes udelukkende til at håndtere kommunikation, services, fakturering, lønudbetaling og lignende i forbindelse hermed, samt til udformning af Annis Madhus regnskaber iht. til dansk lovgivning herom.

3.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler primært følgende kategorier af personoplysninger:

Navn / Adresse / Telefonnummer / E-mail / CVR-nummer for firmaer / CPR-nummer for ansatte. Der er ikke tale om følsomme personoplysninger

4.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler alene de personoplysninger som du selv leverer som henvender, ansat kunde eller leverandør. Vi indsamler ikke oplysninger fra andre myndigheder udover skattekortoplysninger fra SKAT www.skat.dk for ansatte.

5.

Modtagere af oplysningerne

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre myndigheder med mindre vi bliver forpligtet i henhold til anden lovgivning.

Vi videregiver personoplysninger, der er indeholdt i regnskabsmaterialet til vores revisor Elley Revision:  http://www.elley-revision.dk/ iht deres databeslkyttelsepolitik:  http://www.elley-revision.dk/raw/Databeskyttelsespolitik.pdf

Vi videregiver personoplysninger til Danløn www.danlon.dk i forbindelse med lønudbetalinger

iht. deres databehandleraftale https://www.danlon.dk/databehandleraftale/

7.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer alene dine oplysninger på to lokale sikrede computerdrev samt fysisk (regnskabsbilag) i vores virksomheds kontor (i vores hjem), der er beliggende ved siden af Madhusets køkken. Der er ikke adgang til oplysninger og materialer for andre end Anni og Erik Vithner.

 

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne i lovgivning om regnskaber (typisk fem år efter afslutning af det pågældende regnskabsår).

 

Vi gennemgår en gang om året i forbindelse med regnskabsudformning vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere eller i længere tid end nødvendigt.

8.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger/indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.

Ret til berigtigelse/rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Sletning i fakturaer og andet regnskabsrelevant materiale vil normalt ikke være muligt tidligere end fem år efter afslutning af det pågældende regnskabsår.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9.

Klagemuligheder

Kontaktoplysningerne ovenfor kan anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Landscape phones and down Landscape phone to portrait tablet Portrait tablet to landscape and desktop Normal desktop Large desktop